Natuurlijke koolstofverwijdering

Waarom een dubbele natuur?

Omdat we het overschot van 1500 gigaton CO2 in de atmosfeer moeten verwijderen. 1500 gigaton is ongeveer dezelfde hoeveelheid die nu al in de levende natuur is opgeslagen. Als we de natuur verdubbelen, lossen we meerdere crises op: we keren de klimaatverandering om, vergroten de biodiversiteit, verbeteren de waterkringlopen en creëren een groene, prachtige planeet.

Wat zijn Onsets?

Onsets zijn koolstofverwijderingscredits die regeneratief, reputatiebestendig, op de natuur gebaseerd en van hoge kwaliteit zijn, en die daadwerkelijk bijdragen aan het omkeren van de klimaatverandering. Met Onsets kun je de klimaatverandering helpen omkeren door koolstofverwijderende ondernemers te betalen om koolstof op te slaan terwijl ze de natuur regenereren. Eén credit staat voor een ton (1000 kg) CO2 die veilig is opgeslagen in de natuur.

Hoe meten we de hoeveelheid CO2 die is opgeslagen door natuurondernemers?

Onsets zijn Oncra gecertificeerd. Oncra staat voor Open Natural Carbon Removal Accounting. Alle gegevens zijn open source en garanderen 100% transparantie. De opgeslagen koolstof wordt wetenschappelijk gemeten en gecontroleerd.

Hoe beschermen we je reputatie?

Als je bij deze ‘removers’ een certificaat koopt, betaal je hen om jouw onvermijdelijke koolstofuitstoot op te ruimen. Het belangrijkste is dat Onsets alleen verkocht kunnen worden aan bedrijven die kunnen aantonen dat ze hun uitstoot daadwerkelijk verminderen en die geen sterke fossiele business case hebben.

Onsets zijn afkomstig van projecten die koolstof uit de atmosfeer halen en opslaan in land, oceanen, rotsen en constructies en zijn geverifieerd door Oncra. Eenmaal opgeslagen zal deze koolstof niet langer bijdragen aan klimaatverandering, waardoor een toekomst voor de volgende generaties is verzekerd.

Onsets geven je bedrijf de kans om natuurpositief te worden. Dit is je voetafdruk zoveel mogelijk verkleinen en meer koolstof opslaan dan je uitstoot. Je kunt er dan voor kiezen om ook je historische emissies te verwijderen, waardoor je echt regenereert.

Beschikbare koolstofverwijdering

Ben je als bedrijf of persoon op zoek naar koolstofverwijdering op natuurlijke basis? We stellen een drie-stappen-strategie voor, geadviseerd door de Universiteit van Oxford en anderen:

  1. Verminder je uitstoot zoveel mogelijk.
  2. Verwijder meer dan je overgebleven uitstoot.
  3. Regenereer door het leven centraal te stellen bij alles wat je doet, en ook je historische emissies op te ruimen.

Als jij dit bent, dan vind je hier verwijderingscredits die elk een ton (1000 kg) werkelijkeCO2-verwijdering vertegenwoordigen. Alle credits zijn afkomstig van regeneratieve ondernemers die op de natuur gebaseerde oplossingen implementeren en zijn geverifieerd door Oncra. Je kunt hier tot 50 credits bestellen. Neem contact met ons op als je meer credits nodig hebt, of als je een zakelijke aankoop wilt doen.

Hoe werkt het?

Credits kopen

Via Onsets koop je certificaten rechtstreeks bij Removers. Eén certificaat staat gelijk aan één ton verwijderde kooldioxide. Onsets brengt geen kosten in rekening voor het gebruik van Onsets als verkoopkanaal; alle opbrengsten (minus certificeringskosten) gaan naar de ondernemers.

Transparante tarieven

Bij elke aankoop wordt een fee van 7% betaald aan Climate Cleanup, een stichting zonder winstoogmerk, om de certificeringskosten te dekken. De vergoeding is inbegrepen in de prijs en dekt de ONCRA verificatie- en certificeringskosten. BTW is niet inbegrepen in de prijs.

Bevestiging

Zodra de aankooptransactie is voltooid, ontvang je een orderbevestiging met je certificaat en de unieke certificaat-ID.

Follow-up

Elke transactie wordt geregistreerd in het Oncra-grootboek. Dit garandeert de uniciteit van projecten en credits in het systeem en vergemakkelijkt de transparante vermelding van informatie over gecertificeerde projecten.

Prijzen

ONCRA Removal Credits worden verkocht tegen prijzen die effectief de kosten van koolstofverwijdering dekken. Removers bepalen uiteindelijk de prijs. De huidige ETS-prijs, de sociaaleconomische schadekosten en de werkelijke verwijderingskosten vormen de basis voor ons advies. De boekhouding op basis van tonjaren zorgt ervoor dat de klimaatimpact van elk verwijderingskrediet gelijk is over een tijdschaal van 100 jaar, wat zekerheid geeft over duurzaamheid. Prijzen zijn inclusief 7% certificeringskosten en exclusief btw (21% voor kopers in Nederland, 0% in andere landen).

Oncra

Alle credits op Onsets zijn ONCRA gecertificeerd. ONCRA (Open Natural Carbon Removal Accounting) is een raamwerk voor de boekhouding van koolstofverwijdering, waarmee verwijderingskredieten kunnen worden uitgegeven voor koolstof die via op de natuur gebaseerde oplossingen is verwijderd. Credits worden toegekend op basis van metingen en wetenschappelijk rigoureuze empirische crediteringsmethoden.