Arbon Earth – offshore CDR-onderzoek

Koolstofverwijdering via offshore CDR-onderzoek

In de oceaan opgeslagen koolstof Fotosynthese
Atlantische Oceaan

SDG’s

Status: ONCRA gecertificeerd
Verificatienummer: ARB-O-001
TRL: 7
Eerste uitgifte van credits: 2023

Verificatiedocumenten bekijken

Op voorraad


To order over 50 Credits, please contact us.

Beschrijving

Kelp is een van de snelst groeiende planten ter wereld. Dat geldt ook voor bamboe. De combinatie van deze twee soorten biedt een groot potentieel voor koolstofvastlegging. Arbon Earth heeft een nieuwe methode ontwikkeld door drijvende Oceanpods van bamboe en biologisch afbreekbare touwen waarop macroalgen zich kunnen vestigen. Deze drijvende kelpeilanden bieden beschutting aan vissen en ander zeeleven en creëren een micro-ecosysteem waar geïntegreerde multi-trofische aquacultuur(IMTA) de biodiversiteit en opbrengsten verhoogt.

Op een kosteneffectieve manier, waarvoor octrooi is aangevraagd, voert Arbon Earth fundamenteel onderzoek uit naar de impact op ecosystemen (bijv. biodiversiteit, diepzee en logistieke schaalvergrotingsstudies). Dit onderzoek maakt het mogelijk om de sekwestratiemethodologie samen met partnerschappen op te schalen, zodat het een verschil maakt voor grote organisaties.

De kelp groeit offshore in de Atlantische oceaan en wordt voor een gecontroleerde periode drijvend gehouden door de bamboe Oceanpods. Daarna zinkt de alg naar de zeebodem tot meer dan 1000 m diepte om een hoge duurzaamheid te bereiken. Een deel van de koolstof wordt begraven in het sediment en blijft daar duizenden jaren, terwijl een deel wordt afgebroken in de waterkolom en het oppervlak bereikt na een cyclustijd van honderden tot duizenden jaren.

Over de remover:

Arbon Earth is op een missie om de klimaatverandering te resetten door koolstof uit de atmosfeer te halen en aan de zeebodem te binden. Arbon Earth AB is opgericht door Magnus Willner en Carl Lindberg. Arbon Earth heeft samengewerkt met veel oceaanliefhebbers, waaronder wetenschappers en bedrijven.

Website:

https://arbon.earth/

Info over verwijderaar:

Naam verwijderaar: Arbon aarde
Adres: Kalle bas väg 8, 43854 Hindås, Zweden

Disclaimer:

Arbon voert onderzoek uit op de Oceanpod, met als doel kennis op te bouwen over de zee, de diepzee en het potentieel voor koolstofvastlegging. Er is nog steeds onzekerheid over de factoren die het eindresultaat beïnvloeden. Daarom is het niet gegarandeerd dat we de credits kunnen leveren. Ons plan is om het proces op te schalen terwijl we de productiemethoden iteratief verder ontwikkelen en afstemmen, en om een verificatie door een derde partij te verkrijgen.

Informatie verkoper

  • Shopnaam: Arbon Earth
  • Verkoper Arbon Earth
  • Adres: Kalle bas väg 8
    43854 Hindås
    Zweden