Proyecto Palo – Finca Julia

Koolstofverwijdering via agrobosbouw

Koolstof opgeslagen op het land Fotosynthese
Nicaragua

SDG’s

Status: ONCRA gecertificeerd
Verificatienummer: PYPL003
TRL: 9
Eerste uitgifte van credits: 2024

Verificatiedocumenten bekijken

Op voorraad


To order over 50 Credits, please contact us.

Beschrijving

Proyecto Palo helpt boeren op aangetaste gronden in Nicaragua bij het opstarten en onderhouden van een agroforestry-eenheid op hun land, zodat ze op de lange termijn een extra inkomen hebben en kunnen diversifiëren.

Er is een vicieuze cirkel ontstaan van gedwongen langdurige begrazing door vee, verdichting van de bodem en afnemende opbrengsten van de veehouderij. Veehouders beschikken niet over de kennis en de contacten om over te schakelen op duurzaam landgebruik en hebben al helemaal niet de financiële middelen om deze verandering te ondersteunen.

Transitiefinanciering van koolstofvastlegging kan een keerpunt zijn in deze vicieuze cirkel van uitbuiting: boeren kunnen de verdwenen bossen herstellen als verdienmodel, waardoor financiële ruimte ontstaat voor de boer om te differentiëren, de bodem te herstellen en verder te investeren in duurzaam landgebruik, waardoor hun positie als landeigenaar toekomstbestendig wordt.

Over Finca Julia

Julia Gomez Gutierres is de eigenaar van de familieboerderij Finca Julia in Nicaragua. Nadat ze weduwe werd en in 2021 ziek werd door Covid19, werd Julia gedwongen om haar veeboerderij op te geven. Toen het land met rust werd gelaten, begon het land op natuurlijke wijze te regenereren. In 2023 begon haar kleine familie de boerderij schoon te maken om weer vee te gaan fokken. Proyecto Palo bood Julia een alternatief. Ten eerste verrijkingsaanplant op 3,7 hectare land, met de extreem snelgroeiende Cordia alliodora, Vochysia guatamalensis en Vochysia ferruginea. Ten tweede het planten van biologische cacao op het dichtbegroeide gebied, waardoor een cacaobosbouwsysteem ontstaat. Door cacao te planten wordt de economische waarde van het kleine bos verhoogd en wordt het bladerdak gebruikt als schaduw voor de cacaoplanten. De cacao zal binnen 4 jaar in productie gaan en dicht bij Julia’s huis zijn er coöperaties waar cacaoboeren waarde toevoegen aan het product. Proyecto Palo streeft ernaar dat het cacaobos en de herbebossing een blijvend boseiland vormen in het gebied dat wordt geteisterd door de Afrikaanse palmindustrie.

Over Proyecto Palo

Proyecto Palo is een samenwerking tussen Desarrolladora Agrofesteria S.A., lokale veehouders en de Nederlandse Lamain Holding B.V.. Zij zetten zich in voor het vastleggen van koolstof in agrobosbouwsystemen.

Eerste aanplant van bomen

Website

https://proyectopalo.com/

Informatie verkoper

  • Shopnaam: Proyecto Palo
  • Verkoper Proyecto Palo
  • Adres: Barrio Bello Horizonte, Managua, Nicaragua