D.J. & R. van der Horst Witharen

Koolstofverwijdering via Europese landbouwgrondverbetering

Koolstof opgeslagen op het land Fotosynthese
Witharen, Nederland

Status: ONCRA gecertificeerd
Verificatienummer: RVH-L-001
TRL: 9
Eerste uitgifte van credits: 2023
Vintage: 2013-2022

Verificatiedocumenten bekijken

Op voorraad


To order over 50 Credits, please contact us.

Beschrijving

Over de remover

Melkveebedrijf van der Horst ligt in Witharen. Vader Dick en zoon Ronald zorgen samen voor de 140 melkkoeien en 70 stuks jongvee op de boerderij. Ze bewerken ook 58 hectare van de boerderij. Ronald heeft al veel van het werk van zijn vader overgenomen en zet het bedrijf voort dat al vele jaren in de familie is. Ronald voelt sterk de verantwoordelijkheid die hij heeft gekregen, hij mag een deel van de aarde bewerken en verzorgen, om het ook gezond door te geven aan de volgende generatie.

Daarom besteedt Ronald veel aandacht aan bodemverbetering. Door compost en andere natuurlijke meststoffen te gebruiken, worden organisch materiaal en koolstof in de bodem opgeslagen. Dit gebeurt binnen een project, waarbij de boer en zijn loonwerker onder begeleiding van een bodemgezondheidsbedrijf intensief samenwerken. Samen staan ze stil bij bodemkwaliteit, bodemleven, nitraatuitspoeling, koolstofbalans, biodiversiteit en andere kwesties. Zo werken ze aan de verbetering van het bodemleven en dus aan de verbetering van het milieu. En niet zonder resultaat! Om de paar jaar laat Ronald bodemanalyses uitvoeren door een erkend bodemanalysebedrijf. Van de afgelopen 10 jaar beoordeelden ze wat er in de bodem gebeurde met de organische stof (= bodemleven) en koolstof in de bodem van de percelen. Er is een mooie toename van organische stof en koolstof in de bodem te zien, d.w.z. CO2 is vastgelegd in de bodem. Hier houdt het niet op voor Ronald. Hij en zijn gezin zullen zich blijven inzetten voor gezond bodembeheer en een duurzame toekomst. Contractueel zullen de inkomsten uit koolstofverwijderingscredits opnieuw worden geïnvesteerd in voortdurende verbeteringen, als hefboom voor het regeneratieve werk dat al is gedaan.


Website

https://goo.gl/maps/QsjFDraeukjLRYDu5

 

Informatie verkoper